top of page
%2525D7%25259E%2525D7%2525A8%2525D7%2525

פתח למשנתו הקבלית של אברהם אבולעפיה

רק מצרף.png

"מצרף - מִזְכְּרָה ללימודי משנתו הנבואית של רבי אברהם אבולעפיה ע"ה" נפתח לראשונה בסתיו תשע"ח, אוקטובר 2017. רבי אברהם אבולעפיה (רא"א) היה מקובל ומהפכן דתי מהמאה ה-13 שחקר את התודעה האנושית-האלוהית והמיסטיקה של השפה, והמציא שיטת מדיטציה ייחודית להשגת מצבי תודעה נבואיים. 

מטרת מצרף היא להנגיש את כתביו העיוניים והנבואיים של רא"א, יחד עם תרגול מעשי של קול, תנועה ונשימה. הלימודים במצרף כוללים גם עבודה אישית לפי שיטתו של רא"א, וגם לימודי חכמת הצירוף – תרגילי כתיבה אשר מטרתם היא להתיר את קשרי השפה האנושית. 

מצרף מציע סדנאות שונות, בהן "פתח למשנתו הקבלית של רבי אברהם אבולעפיה", המיועדת למי שרוצה להכיר בפעם הראשונה את דרכו של רא"א. לאחר השתתפות בסדרת המבוא, ניתן להירשם לסדנאות בנושאים שונים כגון "חכמת הצירוף - תרגילי הכתיבה של רבי אברהם אבולעפיה", "המלכויות שבפנים – עבודה אישית", ועוד. בשנת תשפ"א תיפתח "הסכמה", תכנית לימודים בת שנתיים אשר מטרתה להכשיר את המשתתפים בה להעביר את תורת אבולעפיה בעצמם.  

מדיטציית ההזכרה 

 הרצאת מבוא על ר' אברהם אבולעפיה 

מצרף מבוא תשפא 1 ערוך
צפייה בסרטון
bottom of page