top of page

ברוכים\ות הבאים\ות לאתר של אברהם לידר

דרך האתר הזה אני מקווה לפתוח צוהר לפועלי בכלל, ולפועלי הלימודי בפרט. אני לומד ומלמד קבלה שנים רבות, כאשר כוונתי היא להנגיש את הטקסטים הכה יפים ומעוררי ההשראה של הקבלה ללומדים רציניים, במוח ובלב כאחד, גם מתחילים, גם מתקדמים. 
לשמחה ולעונג יהיה לי אם תצטרפו אלי באי-אלה מהמסעות הפרושים בפניכם באתר זה.

40929_1574838291507_1252072118_31658226_
אלמנט ירוק דף בית.png
עיטור ארוך 2.png

"רבך הוא לבך, 

ואלוהיך הוא בקרבך"

רבי אברהם אבולעפיה

מאמרים והרצאות כפתור.png
מאמרים והרצאות כפתור.png
אלמנט ירוק דף בית.png
כפתור כתום.png
כפתור ורוד.png
כפתור צהוב.png
כפתור ירוק.png

מאמרים והרצאות

לוח פעילות

בית מדרש מקוון

מצרף

bottom of page